Pracujemy nad ważnym grantem i otrzymujemy kolejny!

Pracujemy nad ważnym grantem i otrzymujemy kolejny!

Początek roku wiązał się dla nas ze wzmożoną pracą nad realizacją pozyskanego poprzednio grantu w ramach Polskich Mostów Technologicznych. Nie wchodząc jeszcze w szczegóły możemy powiedzieć, że udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Niektóre wyniki realizacji PMT ogłosimy już wkrótce przy okazji udziału Winged IT w Collision 2021 – powinno być głośno i bardzo ciekawie!
Jednocześnie pod koniec marca podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na kolejny grant – tym razem jest to Go to Brand. Otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich na kwotę ponad 420 tys. złotych (ponad 90 tysięcy Euro) na promocję usług Winged IT na całym świecie. Biorąc pod uwagę jak duża była konkurencja wśród firm ubiegających się o Go to Brand podczas ostatniego konkursu PARP bardzo się cieszymy, że nasz wniosek został zaakceptowany! Wierzymy również, że kolejny grant będzie stanowić doskonałe wsparcie dla Winged IT podczas realizacji dalszej ekspansji na rynki zagraniczne.
Nawet nie mając jeszcze dodatkowego wsparcia finansowego Winged IT w poprzednich latach aktywnie promowało się na wielu rynkach zagranicznych biorąc regularnie udział w branżowych konferencjach i targach. Przy okazji zawsze staramy się robić zasłużoną „dobrą prasę” dla całej branży IT w Polsce. Teraz, mając dodatkowe wsparcie finansowe z obu grantów będziemy czynić to ze zdwojoną energią, a o kolejnych ciekawych wydarzeniach będziemy chętnie informować!
Image credit: Pexels