Konferencja “Luxembourg-Poland Partnership in Space”

Konferencja “Luxembourg-Poland Partnership in Space”

Wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji "Luxembourg-Poland Partnership in Space Business”, która odbyła się w Ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie.
Celem konferencji było omówienie obecnego stanu dwustronnej współpracy oraz połączenie firm i ekspertów z branży kosmicznej, jak również przedstawicieli świata finansów oraz administracji z Luksemburga, Polski i kilku innych krajów.

Konferencję otworzyli przemowami polska Minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier i Minister Gospodarki Luksemburga Pan Etienne Schneider, którzy uzgodnili intensyfikację współpracy dotyczącej kosmosu i następnie podpisali odpowiednie memorandum.

Przedstawiciele Winged IT mieli możliwość wysłuchać prezentacji i dyskusji panelowych, w których udział wzięli eksperci z Polski, Luksemburga, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Podczas przerw i lunchu mogliśmy również omówić możliwości współpracy z kolegami z wielu firm, co było dla nas bardzo wartościowe w kontekście planów dalszej rozbudowy oferty Winged IT dla firm z branży Aerospace.
Więcej na temat współpracy naszych krajów w kosmosie można przeczytać w ostatnim artykule w Luxembourg Times:
//luxtimes.lu/luxembourg/39235-luxembourg-poland-sign-space-deal
Zdjęcie: MECO / Luxembourg Times