Współtworzymy przyszłość polskiego sektora IT!

Współtworzymy przyszłość polskiego sektora IT!

Dziś prezes Winged IT Wiktor Tarnawski wraz z innymi ekspertami wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym aktualnej sytuacji i przyszłości branży IT w Polsce.

Panel został zorganizowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego w celu przygotowania badania naukowego na temat kwalifikacji i kompetencji pracowników działających w sektorze IT.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele UJ, Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT PTI, Ministerstwa Cyfryzacji, Konfederacji Lewiatan oraz szeregu firm z branży IT.
Podczas aktywnej dyskusji eksperci omówili zarówno obecne trendy na rynku usług IT, jak i kierunki rozwoju branży w przyszłości.

Wyniki planowanego badania naukowego będą miały przełożenie na dalszy wzrost innowacyjności sektora IT w Polsce; będą również pomocne dla specjalistów IT pod kątem rozwoju umiejętności zawodowych.

Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną także wykorzystane podczas wyznaczania kierunków przygotowania specjalistów w systemie edukacji co wpłynie na wiedzę i kompetencje tysięcy młodych ludzi, którzy dopiero planują wejść na rynek pracy w kolejnych latach.
Wierzymy zatem, że nasz udział przyczyni się do rozwoju całego środowiska IT w Polsce.
Więcej informacji i fotorelacja z panelu dyskusyjnego pod adresem //radasektorowa.pl/index.php/155-panel-ekspercki-badania-kapitalu-ludzkiego-25-maja-2018-r