Category Archives: Aktualności

Category Archives: Aktualności

03/02

Zapytanie ofertowe

Ze względu na realizację przez Winged IT projektu nr PMT/1696/9N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, udostępniamy zapytanie ofertowe nr 3 na doradztwo związane z przygotowaniem kompleksowej oferty świadczonych usług przez Zamawiającego dostosowanej do…
Czytaj więcej
28/01

Winged IT wspiera wejście do Polski gamingowego startupu z USA

Jedną z głównych aktywności Winged IT jest pomoc zagranicznym firmom technicznym, które chcą rozpocząć swoją działalność w Polsce. Mamy duże doświadczenie we wsparciu międzynarodowych klientów wchodzących na polski rynek. Oferujemy im nie tylko usługi rekrutacji polskich pracowników technicznych, ale i kompleksowe doradztwo dotyczące stworzenia oddziału lub zdalnego zespołu, w tym usługi prawne, wybór najlepszej lokalizacji,…
Czytaj więcej
25/01

Zapytanie ofertowe – projekt UE

Ze względu na realizację przez Winged IT projektu nr PMT/1696/9N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, udostępniamy zapytanie ofertowe nr 1 na doradztwo związane z przygotowaniem Zamawiającego do świadczenia usług na rynku kanadyjskim, w…
Czytaj więcej
30/11

Widzimy się na Web Summit oraz Digital ICT Week!

W tym tygodniu wysłannicy Winged IT biorą udział w 2 znanych europejskich konferencjach technicznych. Od poniedziałku gościmy na Digital ICT Week zorganizowanej przez Enterprise Europe Network of the Luxembourg Chamber of Commerce zaś od środy bierzemy udział Web Summit – “największej konferencji branży Tech na świecie”. Zapraszamy do kontaktu z nami podczas obu wydarzeń przez…
Czytaj więcej